עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן מתייחסות בדרך כלל לעבירות כלכליות, אשר בניגוד לעבירות אחרות אינן מתבצעות תוך שימוש באלימות או אקט פיזי כלשהו. עבירות אלה בדרך כלל נחשבות למתוחכמות מאוד, ולעיתים שלבי המעקב, ההוכחות והדיונים המשפטיים בעניינן אורכים שנים רבות. כמו כן עבירות אלה לאו דווקא קשורות למעשי העבירות עצמן אלא גם לכוונה שמאחוריהן.

הגדרת עבירת צווארון לבן

קיימות מספר גישות להגדרתן של עבירות צווארון לבן, אולם לא קיימת הגדרה משפטית אחת משום שמדובר בעצם במושג מעולם הסוציולוגיה ולא מעולם המשפט. עם זאת, קיימים קווים משותפים לגישות השונות, ולפיהן ניתן לסווג עבירות צווארון לבן על פי מספר מאפיינים המבדילים ביניהן לבין עבירות פליליות אחרות.

 • היעדר אלימות פיזית: רובנו רגילים לדמיין עבריינים כבריונים רעולי פנים החמושים בסכין או באקדח, לעיתים נושאים עימם כלי פריצה – אולם עבירות צווארון לבן מתאפיינות בהיעדרם של כלי נשק או אלימות פיזית. הכלים בהם מתבצעת עבירת צווארון לבן הם כלים טכנולוגיים או כישורים מקצועיים אחרים.
 • עבירות צווארון לבן בדרך כלל מתבצעות על ידי אנשים בעלי השכלה אקדמית שאינם עובדים בעבודות פיזיות. לדוגמה, מי שיעבור עבירת צווארון לבן בדרך כלל לא יהיה כבאי או פועל בניין, אלא בעל תפקיד בחברה כגון סמנכ"ל כספים או בעל מקצוע חופשי כגון עורך דין.
 • רוב עברייני הצווארון הלבן הם בעלי תפקידים בחברה כלשהי, אשר עושים שימוש בניסיונם או בסמכויותיהם במסגרת עבודתם על מנת לעבור על החוק. כך למשל פקיד בבנק שמועל בכספי לקוחותיו עובר עבירת צווארון לבן.
 • בדומה לכך, עברייני צווארון לבן בדרך כלל עושים שימוש במשאבים נגישים להם מתוקף תפקידם או סמכויותיהם במקום עבודתם. כך למשל רבים הם עברייני הצווארון הלבן הנושאים בעמדות בכירות בחברות ציבוריות או פרטיות, שולטים בסמכויות או בנכסים, בעלי כוח פוליטי וכדומה.
 • בניגוד למעשי שוד או הטרדה מינית שבהם ברור מי נפגע מן העבירה, בעבירת צווארון לבן כגון מרמה או הפרת אמונים קשה יותר לשים את האצבע על זהותם של נפגעים ספציפיים שנפגעו ישירות מביצוע העבירה.
 • הבדל נוסף בין עבירות צווארון לבן לבין עבירות פליליות אחרות הוא האפשרות להסתיר את עצם ביצוע העבירה, למשל באמצעות שליטה בזרימת המידע, הפקת דוחות כוזבים וכדומה. זאת לעומת שוד שמתבצע באמצעות כלי נשק שקשה להסתיר או פריצה בעזרת כלי פריצה.

אלה הן מספר דוגמאות למאפיינים המשותפים לסוגים רבים של עבירות צווארון לבן, אולם עבירה אינה חייבת לכלול את כולם כדי להיחשב כזו. כך למשל גם מאבטח בחברה פיננסית שקיבל שוחד יכול להיות מואשם בעבירת צווארון לבן, על אף שאין לו השכלה אקדמית ותפקידו בחברה איננו קשור ישירות לפיננסים. לחלופין, מי שגנב רשימת פרטי אשראי של לקוחות בנק ועשה בה שימוש לרעה יכול להיחשב עבריין פלילי רגיל, אולם אם הוא עובד של אותו בנק הוא יכול גם להיחשב כעבריין צווארון לבן.

עבירות צווארון לבן
  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטים או התקשר: 054-462-9296

  למה זה משנה אם עבירה היא צווארון לבן או לא?

  כאמור, עבירת צווארון לבן היא לא מושג משפטי אלא סוציולוגי, ולכן למעשה מבחינת החוק לא קיים הבדל בין עבירות צווארון לבן לעבירות פליליות אחרות, וכן לא קיימים הבדלים בענישה. עם זאת, קיימות השלכות מסוימות להיותה של עבירה "צווארון לבן":

  • יחסה של מערכת האכיפה לאדם הנחשד בביצוע עבירת צווארון לבן בדרך כלל יהיה עדין יותר, בשל היעדר האלימות הנלווה לעבירה. עם זאת, קיים סיכוי שיוטלו על החשוד בעבירת הצווארון הלבן מגבלות מסוימות במהלך תקופת החקירה, בגינן יתכן ויקשה עליו את שגרת העבודה (למשל מניעת גישה למשאבים שלכאורה הוא השתמש בהם לרעה), מה שעלול לפגוע ביכולתו להתפרנס.
  • עם זאת, לאור התרבות המקרים שעולים לכותרות בתקופות האחרונה של עבירות הקשורות לשחיתות, בתי המשפט עשויים להתייחס לעבריין צווארון לבן דווקא באופן מחמיר יותר, מתוך רצון להילחם בשחיתות לאור רחשי הציבור.
  • משך הזמן שלוקח לחקור עבירת צווארון לבן ולדון בעניינה מבחינה משפטית בדרך כלל אורך זמן רב יותר מאשר עבירות פליליות אחרות. זאת משום שלרוב קיים צורך לבצע חקירה מעמיקה, להשתמש בידע משפטי רחב ולהיות בעל בקיאות בתחומים סבוכים (הן כלכליים והן משפטיים). לאור משך הזמן הארוך, העלות הכלכלית המוטלת על החשוד עשויה להיות כבדה מאוד.
  • לאור המאפיינים הייחודיים של עבירות צווארון לבן, חשוב שמי שמוצא עצמו מואשם בעבירה מסוג זה ישכור את שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה בתחום, המתמצא בעולם המושגים, החוקים והנהלים הקשורים לעבירות צווארון לבן.

  עורך הדין הפלילי הנשכר לשם מתן שירות משפטי למי שנחשד בעברית צווארון לבן אמור לסייע לו להתמודד עם המצב המשפטי המורכב, עם משך הזמן הארוך העשוי להימשך עד לסיום הטיפול בתיק, וכן עם ההשלכות הכלכליות, האישיות והמקצועיות שישפיעו על חייו של הנאשם. בנוסף, על עורך הדין להיות מנוסה ובקיא בתחומו על מנת שיוכל לבחון את העבירה מזוויות חדשות ושונות, במטרה לנסות ולמצוא דרכים חדשות לסייע ללקוחו.

  אילו עבירות יכולות להיחשב כעבירות צווארון לבן?

  קיימים מאפיינים רבים לעבירה על מנת שתיחשב כעבירת צווארון לבן, אולם באופן כללי ניתן לומר שרוב העבירות מסוג זה הן:

  • עבירות מעילה בכספים
  • נטילת שוחד או מתן שוחד
  • עבירות מרמה
  • זיוף מסמכים או חתימות על מסמכים
  • עבירות מס
  • רישום כוזב במסמכים של תאגיד
  • שימוש במידע פנים

  על מנת להתגונן בבית המשפט יכול הנאשם לטעון כי העבירה בוצעה בתום לב (כלומר שהוא לא ידע כי מדובר בעבירה ומדובר בטעות ללא כוונה פלילית); להביע חרטה ולנקוט בדרכים לשיקום ומניעת עבירות דומות; לטעון כי מדובר בפרקטיקה במקצוע שלהם ולפיכך העמדתו לדין תיצור אפליה בינו לבין אחרים; ולעיתים אפילו נהוג לטעון שכלל לא בוצעה עבירה, משום שעבירות צווארון לבן נוטות פעמים רבות להיות בתחומים אפורים או לא מוגדרים, ועורך דין פלילי המכיר את החוק על בוריו יכול לנסות לחלץ את לקוחו בתואנה שלמעשה כלל לא עבר עבירה.

  אילו עונשים מוטלים על עברייני צווארון לבן?

  מערכת אכיפת החוק מצוידת בשלל עונשים בדרגות חומרה שונות, שאותם ניתן להטיל על עבריינים פליליים בכלל ועברייני צווארון לבן בפרט:

  • תשלום קנס למדינה, למשל בגין עבירות מס
  • תשלום פיצויים למי שנפגע מן העבירה (אם ניתן לזהותו), למשל למי שנפגע מעושק או גניבה על ידי מורשה
  • מאסר בפועל – עונש הניתן במקרים חמורים כגון במקרי גניבת סכומי כסף גדולים או במקרי שחיתות ציבורית חמורה.
  • איסור על עיסוק עתידי במקצוע, לתקופה מוגבלת או לצמיתות – עונש המוטל על רופאים או עורכי דין למשל, אם ניצלו לרעה את מקצועם כדי לעבור את העבירה.

  העונש המוטל על עבריין הצווארון הלבן, בהנחה ונמצא אשם כמובן, נקבע על ידי בית המשפט בהתחשב בשיקולים שונים ומגוונים, ביניהם הנזק שנגרם בשל העבירה, העניין הציבורי, העבר הפלילי של הנאשם (אם קיים) ועוד. לפיכך חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה המתמחה בעבירות צווארון לבן לכל אורך הדרך, החל מן החקירה הראשונה ועד לדיון האחרון בבית המשפט.

  עורך דין פלילי לוליק אסל
  לייעוץ ראשוני עם לוליק אסל התקשרו054-462-9296או שלחו טופס:

   Comments

   comments

   מילון מונחים

   ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

   054-4629296
   עקבו אחרינו בטוויטר
   עקבו אחרינו בפייסבוק
   לייעוץ בוואצאפ