הטרדה מינית
כותב: עורך דין לוליק אסל פורסם ב: פסקי דין 17.05.18, 11:11

מעביד גלש באתרי סקס בנוכחות עובדת

מעביד גלש באתרי סקס בנוכחות עובדת וחויב לשלם לה 50,000 ₪ פיצויים – יצירת סביבה עוינת על גבי מסך המחשב נחשב כהטרדה מינית

 

בית הדין לעבודה דן במשמעות של הטרדה מינית עקיפה אשר אינה מופנית באופן ישיר אל המוטרד או המוטרדת. בפסק הדין נקבע כי יצירה של סביבה עוינת מהווה הטרדה מינית לכל דבר כפי המתחייב מתכלית החקיקה ומתוך רצון לחנך את הציבור.

סיפור הדברים

התובעת אשר עבדה כשרטטת בחברה אשר עסקה בייצור לוחות חשמל, התלוננה כנגד המעסיק שלה. היא ספרה כי בתאריכים שבין דצמבר 1998 ועד לינואר בשנת 2000 עבדה בחברה. אחר שהתפטרה פנתה אל בית הדין לעבודה שם התלוננה באמצעות ב"כ מן הלשכה המשפטית נעמ"ת והיא הגישה נגד המנהל אשר אצלו עבדה – תביעה לתשלומי פיצויים הן בהתאם לחוק של הטרדה מינית והן תביעה לקבלת פיצויי פיטורין על אף שהיא החליטה להתפטר מיוזמתה ולכאורה לא הגיעו לה על כך פיצויים. היא טענה כי לאור העובדות לא יכלה יותר להמשיך בעבודתה ועל כן בקשה שיכירו בפיטורין שלה כפיטורין הראויים לקבלת פיצויים.

על סמך פסקי דין של בית הדין לעבודה ושל בית משפט העליון החליט בת המשפט לקבל את תביעת העובדת כאשר הוא מסתמך על הדברים של בית המשפט העליון ושל בית הדין לעבודה כדלהלן:

"על פי בחינת הראיות הגיע בית המשפט למסקנה ברורה כי אכן נהג המעביד לגלוש באתרי סקס באינטרנט מהמחשב אשר היה בעמדת העבודה של המתלוננת וככל שנראה היה לו כי לא נוח לעובדת עם הדבר הוא בקש ממנה לעזוב את החדר".

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי – "הטרדה מינית" היא, בין השאר "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות", כמו גם – "התייחסות מבזה או משפילה, המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית". בשתי ההגדרות הללו, החוק למעשה משתמש בצירוף "התייחסות מופנית".

המושג "התייחסות" מוגדר בחוק כהגדרה להטרדה אשר נעשית הן בעל פה והן על יד מוצג חזותי כזה או אחר או על יד מוצג שמיעתי. ההגדרה התייחסות – כוללת למעשה צורות התנהגות וביטויים שונים ובדרכים שונות אשר אלו יוצרים את ההטרדה. זה יכול להיות תמונות התלויות במקום העבודה ואשר נושאים אופי מיני, זה יכול להיות תכנים שונים במחשב או כל התייחסות המכונה התייחסות מופנית – כאשר הכוונה למילה מופנית אינה דווקא פנייה ישירה אלא אפילו הפנייה של תשומת הלב של המוטרד להערות הנושאות אופי מיני.

ובענייננו, עבדו המעביד והעובדת במקום די קטן כאשר העבודה שלהם נעשתה בחדרים סמוכים. עמדת העבודה של העובדת כללה מחשב אשר המעביד היה ניגש אליו מידי יום. אם המחשב של עמדת העובדת היה המחשב היחיד במקום או לחילופין – המחשב היחיד שהיה מחובר לרשת האינטרנט ולצורך קבלת דואר אלקטרוני היה על המעביד לגשת אל המחשב שלה – היה הדבר מתקבל. אך בפועל – נהג המעביד לפתוח את הדואר האלקטרוני שלו בפני העובדת כאשר שם היו לו קישורים וכתובות של אתרי סקס. הוא נהג לגלוש באותם האתרים בנוכחותה ועשה את הדבר באופן קבוע. כך למעשה הפך את סביבת העבודה לעוינת ולבלתי אפשרית בעבורה.

לא מדובר במקרה חד פעמי

בית הדין לעבודה טען כי אילו מדובר היה במקרה חד פעמי אשר המעביד לא היה חוזר עליו הרי שבית הדין יכול היה לקבל את הדבר. אך משהדבר חזר על עצמו שוב ושוב, כאשר המעביד נהג לפתוח את הדואר האלקטרוני ואת האתרים הבעייתיים דווקא בנוכחותה ולא חיכה לשם כך לסוף היום, כאשר העובדת תעזוב את עמדת העבודה שלה – הרי שבהחלט ניתן לטעון כי מדובר ביצירת סביבת עבודה עוינת ובעייתית אשר אין עובדת שהייתה מוכנה להמשיך ולעבוד תחת תנאים כאלו.

מערכת היחסים אשר בין עובד לבין מעביד גורס כי כל צד אמור לכבד את הצד השני ובייחוד לנוכח חוק היסוד – "כבוד האדם וחירותו" וזאת כאשר מדובר ביחסים של כפיפות ושל מרות אשר מכתיבים את היחסים שבין העובד והמעביד.

כבוד – זהו הערך והחשיבות אותו יש להעניק לכל אדם וכאשר ישנה התייחסות משפילה ומבזה נגד מינו של העובד – הכי שכבודו של העובד נרמס ולמעשה היחסים העדינים אשר אמורים לשרור בין העובד לבין המעביד – נרמסים.

המעביד – בעצם הגלישה שלו באתרי סקס בנוכחות העובדת – הטריד אותה מינית בניגוד לחוק כאשר הוא נהג לחשוף אותה לחומרים אשר היא לא הייתה מוכנה להיחשף אליהם. על כן, המעשה שהמעביד נהג לגלוש  באתרי הסקס בנוכחות העובדת – נחשב כמעשה של הטרדה מינית לכלל דבר ועניין.

על פי חוק – רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי למתלונן או מתלוננת גם כאשר אין כל הוכחת נזק ואת עד לסכום של 50,000 ₪ שזהו הסכום המקסימלי בחוק. בנוסף קבע בית הדין לעבודה כי היות ובתנאים אלו לא יכלה העובדת להמשיך בעבודה ועל כן היא נאלצה להתפטר – הרי שיש לראות בכך פיטורין אשר מזכים אותה בפיצויי פיטורין.

בפסק דין זה מבקש בית הדין לעבודה –  לחנך את הציבור ולמעשה ליישם את מטרת המחוקק שבחוק למניעת הטרדה מינית שאומר כי – יש לחנך את הציבור ולעצב מחדש את היחס של החברה באופן כללי ואת יחסי המעבידים מול העובדים באופן פרטי  לכל הסוגיה של הטרדה מינית. במיוחד בנושא של ההטרדה המינית במקום העבודה המודרני. כלומר בעידן המחשבים והאינטרנט.

כיום,  כל התירוצים המוכרים כמו – "אף אחד לא חייב את העובדת להביט בתמונות הפורנוגרפיות שנתלו או הוצגו במשרד, על הקירות בבית העסק או על גבי צג המחשב", או "איש לא הכריח את העובדת להאזין להערות הגסות או לבדיחות שחבריה לעבודה העירו באופן כללי או העירו לגבי העובדת" – כבר אינם מתקבלים כלל, גם כאשר העובדת אינה מוטרדת באופן ישיר.

די בכך אם המעביד יוצר, מתיר או אפילו רק אינו מונע את יצירת הסביבה העוינת מבחינת הטרדה מינית – הוא כבר חשוף להליך משפוטי ולסנקציות הקבועות בחוק.

מעבידים – ראו, הוזהרתם!

בית המשפט חייב את המעביד בתשלומי פיצויים הן על המעשה – 50,000 ש"ח

והן פיצויי פיטורין.

להתייעצות עם עורך דין פלילי – צרו קשר

עורך דין פלילי לוליק אסל
לייעוץ ראשוני עם לוליק אסל התקשרו054-462-9296או שלחו טופס:

  Comments

  comments

  מילון מונחים

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  054-4629296
  עקבו אחרינו בטוויטר
  עקבו אחרינו בפייסבוק
  לייעוץ בוואצאפ