עבירות מרמה
כותב: לוליק אסל פורסם ב: כללי 26.01.21, 18:13

כיצד תעניק אישור ניהול תקין לעמותה שלך?

ארגוני המגזר השלישי בישראל שונים במהותם באופן מובחן מעסקים רווחיים – מאחר ומדובר במוסד ללא כוונות רווח, כלל הכנסות הארגון אמורות להיות מוקדשות אך ורק לפעילותה השוטפת של העמותה ובסופו של יום, המחזור שלה אמור לעמוד על אפס הכנסות. 

בין אם מדובר בארגון לקידום החינוך, לסיוע לאוכלוסיות נזקקות או למטרות פוליטיות כאלו ואחרות, כל עמותה נדרשת כיום להציג אישור ניהול תקין על מנת לפעול כחוק. כדי להשיג את האישור, יהיה עליך לעמוד במספר קריטריונים כפי שאלו מוגדרים על ידי רשם העמותות. 

לשם מה נדרש אישור ניהול תקין?

עמותה שמעוניינת לגייס כספים / תקצוב / תרומות חייבת להציג אישור ניהול תקין על פי חוק בפני הגורמים אליהם היא פונה. לאחר העמידה בקריטריונים, ניתן יהיה לפנות אל משרדי הממשלה הרלוונטיים ולהגיש מועמדות לקבלת תקצוב. גם מול תורמים פרטיים, קרנות ותאגידים המעוניינים לבצע תרומה, אישור הניהול התקין יהיה לרוב התנאי ההכרחי לגיוס המשאבים. אישור זה הוא למעשה גושפנקא המבססת את מעמד העמותה כארגון ללא כוונות רווח ומבטיחה כי התנהלותו הכלכלית מפוקחת.

מה נדרש על מנת להנפיק את האישור?

אם העמותה שלך זקוקה למקורות הכנסה חדשים, ייתכן שזהו הזמן לוודא כי יעמוד לרשותך אישור ניהול תקין שיאפשר לך לבצע תהליכי גיוס הון. כדי להתחיל להניע את הגשת הבקשה, יהיה עליך להגיש מספר מסמכים לרשם העמותות ברשות התאגידים של משרד המשפטים:

 1. דו"ח כספים שנתי אל טופס הבקשה, נצרף דו"ח שנתי שייערך על ידי רואה חשבון מוסמך על פי התקנות הרלוונטיות לעמותה. על דו"ח הכספים להיות חתום על ידי שניים מחברי ועד העמותה ופרוטוקול מורשי חתימה של האספה הכללית.
 2. פירוט מקבלי השכר בעמותה כמו כן, יש להגיש דו"ח מפורט המציין את כלל בעלי התפקידים הבכירים המקבלים שכר בעמותה עם הסכומים הנקובים. הדו"ח יציין את גובה השכר, ותק בעלי התפקידים והיקף משרתם.
 • דו"ח אודות תורמים עבר ובהווה – יש לדווח על כלל הגורמים שסיפקו תרומות בסכומים מהותיים בעבר ובהווה בארץ ובחו"ל. לרוב, סכומים העולים על 20,000 ₪ בשנה ייחשבו כסכום מהותי. על הדו"ח לציין באופן שקוף וברור את זהותם של כלל התורמים העומדים בקריטריונים אלו.
 • מספר פרוטוקולים של האספה הכללית – יש למסור עותקים של מספר פרוטוקולים שמטרתם להציג את אופן ניהולה של העמותה ולהוכיח כי היא מפוקחת ומתנהלת על פי התקנות:
 • פרוטוקול בחירת מורשי החתימה וועדת הביקורת של העמותה
 • פרוטוקול בחירת מבקר העמותה
 • פרוטוקול אישור תקציב שנתי

על כל הפרוטוקולים להיות ערוכים ומפורטים על פי הכללים שקבע רשם העמותות.

 1. טופס הבקשה – לבסוף, את כל המסמכים הללו אנו מצרפים אל טופס הבקשה התקני. חשוב שנזכור כי את האישור יש לחדש מדי שנה וחשוב שנוודא כי הטופס בו עשינו שימוש הוא של השנה הרלוונטית. 

ככל שהבקשה תוגש באופן מסודר ועם כל המסמכים הדרושים לה, נוכל לקבל בסופו של דבר את האישור ולהתחיל בגיוס ההון בעמותה.

עורך דין פלילי לוליק אסל
לייעוץ ראשוני עם לוליק אסל התקשרו054-462-9296או שלחו טופס:

  Comments

  comments

  מילון מונחים

  ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני –

  054-4629296
  עקבו אחרינו בטוויטר
  עקבו אחרינו בפייסבוק
  לייעוץ בוואצאפ